top of page

รากฟันเทียม

รากฟันเทียมเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดใส่ฟันเทียมซึ่งเป็นทางเลือกที่ทันสมัยและสะดวกสบายมากกว่าสำหรับการใส่ฟันเทียม และเมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้ว ฟันเทียมที่ได้จะมีลักษณะและสัมผัสที่เหมือนฟันจริง ๆ ตามธรรมชาติ

 

รากฟันเทียมทำหน้าที่เป็นรากฐานที่แข็งแรงทั้งสำหรับฟันเทียมแบบถอดได้และฟันเทียมแบบถาวรที่ดูเข้ากับฟันธรรมชาติได้อย่างแท้จริง รากฟันเทียมสามารถช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น ด้วยรูปลักษณ์ที่ดีขึ้น การพูดที่ชัดเจนขึ้น สุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น และการรับประทานอาหารที่ง่ายขึ้น โดยการทำรากฟันเทียมนี้เป็นการรักษาที่เจ็บปวดน้อยกว่าการถอนฟัน และมีขั้นตอนที่อาจทำให้รู้สึกไม่ได้สบายปากน้อยมาก และพวกเราทีมงานเดนทัล เบย์มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาฟันหลุด ฟันหลอ พร้อมช่วยฟื้นฟูรอยยิ้มที่สดใสและมีความสุขของคุณได้ภายในเวลาไม่นาน

Image by Peter Kasprzyk
รากฟันเทียมสวีเดน (Asrateck)

70,000 บาท | 1 สัปดาห์
รากฟันเทียมเกาหลีใต้ (Osstem)

42,000 ถึง 45,000 บาท | 1 สัปดาห์

คุณต้องการนัดหมาย

ติดต่อเราเลย!

bottom of page