top of page

ถอนและผ่าฟัน

ในกรณีที่การอุดฟัน  ไม่ใช่ทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับคุณ การถอนหรือผ่าเพื่อนำฟันที่มีปัญหาออกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในลำดับถัดไป วิธีนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นประสาทรอบปากเกิดความเสียหาย

 

การรักษาฟันธรรมชาติไว้ในปากนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ในกรณีของฟันผุที่มีการแพร่กระจาย, ฟันคุด, ฟันเกิน, ฟันหักหรือโรคปริทันต์ การถอนฟันก็อาจเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากกว่า ทันตแพทย์ของเราสามารถทำได้ทั้งการถอนฟันแบบธรรมดาและการผ่าตัดนำฟันออก โดยทีมงานของเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำให้คนไข้ทุกคนปราศจากความเจ็บปวดและมีสุขภาพช่องปากที่ดีมากขึ้นในทุก ๆ การให้บริการ

EXTRACTION & REMOVAL
ถอนฟัน

800 ถึง 1,500 บาท | 30 นาที
ผ่าฟันคุด

3,000 ถึง 4,500 บาท | 45 นาที

คุณต้องการนัดหมาย

ติดต่อเราเลย!

bottom of page